Wenqing Shui, Ph.D.

Phone: 021-20685595

E-mail: shuiwq@shanghaitech.edu.cn

Education

2009 Ph.D. Department of Chemistry, UC Berkeley, USA.

2004 M.S. Department of Chemistry, Fudan University, China.

2001 B.S. Department of Chemistry, Fudan University, China.

Professional Experience

2016- Research professor, iHuman Institute and School of Life Science and Technology, ShanghaiTech University, China.

2013-2016 Principle Investigator, Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, CAS, China.

2010-2013 Associate Professor, College of Life Sciences, Nankai University, China.

2009-2010 Bio-MS Application Scientist, Thermo Fisher Scientific, San Jose, USA.


Zhang, Bingjie

Bingjie Zhang

Research Assistant Professor

Li, Shanshan

Shanshan Li

Research Assistant

Pan, Chen

Chen Pan

Postdoctoral Researcher


Xia, Lisha

Lisha Xia

Graduate student

Ma, Mengna

Mengna Ma

Graduate student

Xin, Ye

Ye Xin

Graduate student


Tang, Pan

Pan Tang

Graduate student

Liu, Hongyue

Hongyue Liu

Graduate student

Lou, Ronghui

Ronghui Lou

Graduate student


Dang, Ting

Ting Dang

Graduate student

Zhang, Zhuangzhuang

Zhuangzhuang Zhang

Graduate student

Lang, Xiaoyu

Xiaoyu Lang

Graduate student


Yuan, Shijia

Shijia Yuan

Graduate student

Xiong, Xingyu

Xingyu Xiong

Undergraduate student
Alumni of Shui Group at ShanghaiTech


MA Ziliang (Master 2019)

LU Yan (PhD 2020)

QIN Shanshan (Research Assistant 2020)
Alumini of Shui Group at Nankai University and TIB, CAS


HAO Jie (2013)

XU Jinhua (2013)

LIU Dan (2013)

WEI Xiaochao (2013)

LIU Shanshan (2014)

CHEN Xin (2014)

XIONG Yun (2014)

WANG Yilin (2014)

LIU Ningning (2014)

QIN Shanshan (2015)

LI Shanshan (2015)

ZHANG Yong (2015)

REN Yiran (2015)

FU Xu (2016)

YANG Afang (2016)

XIAO Weidi (2016)

YANG Yunfei (2016)

MENG Mengmeng (2017)

WANG Zhihua (2017)

LI Yujing (2017)

DUAN Xiaoxiao (2017)

BAI Wenwen (2018)

CAO Haijie (2018)

LI Zhucui (PhD 2018)

MIAO Chen (2018)


Copyright © 2020-2021 · All Rights Reserved · Shui Research Group